Cơ sở miền Nam

Tấm lòng Bồ tát và 11 ngàn “tấm bia sám hối…”

Ngày đăng: 13/01/2015 - Lượt xem : 1241

Xin ngả mũ trước tấm lòng cao đẹp của vợ chồng ông Phúc đồng thời cũng lên án nghiêm khắc những ai vì bồng bột, buông thả mà quên đi tình máu mủ ruột rà, đang tâm làm những điều suy đồi, thất đức. 11 ngàn nấm mồ vô tội cũng là 11 ngàn lời sám hối, là 11 ngàn tấm bia ghi nhắc nhở về tội lỗi…

Một số phòng khám tin cậy ở TP HCM

Ngày đăng: 13/08/2012 - Lượt xem : 1591

Một số phòng khám tin cậy ở TP HCM